Програма конференції

Київський національний лінгвістичний університет

 Міжнародна науково-практична конференція

“Україна і світ: діалог мов та культур”

 

1-3 квітня 2015 року

 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ І ФІНО-УГОРСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

2 квітня 2015, 14:00, ауд. 117. Секція: Граматичні студії: діахронія та синхронія.

Керівники: доц. Сабо О.А. , ст. викл. Субота С.В.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Сабо О.А., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Найважливіші одиниці сільськогосподарської лексики англійської мови в історичному аспекті.
 2. Субота С.В., старший викладач кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Проблема періодизації історії англійської мови.
 3.  Коваль Г.О., викладач кафедри іноземних мов КВНЗКОР Білоцерківський медичний коледж. Вплив скандинавських запозичень на словотворення в середньоанглійський період.
 4. Петришин К.В., студентка групи МЛа 08-12 ф-ту германської філології. Scandinavian borrowings in Old English. Наук.керівник – ст. викл. Субота С.В.
 5.  Воскрес А.А., аспірантка  ІIІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології.  Фразові адвербіалії способу дії в давньоанглійській мові 

2 квітня 2015, 14:00, ауд. 119. Секція: Євроінтеграція: діалог мов-діалог культур

Керівники:  доц. Соколець І.І., ст. викл. Берта Е.Т.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Соколець І.І., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Linguistic and Cultural Diversity in Globalized Environment.
 2. Берта Е.Т., старший викладач, Марофеєва Н.Ф., викладач кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Особливості вживання лексичних одиниць угорської мови як мови національних меншин.
 3. Алексієвець О.М., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Дослідження просодії політичного дискурсу в національно-культурному контексті.
 4. Бакаєва Г.Є., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Програма з англійської мови для професійного спілкування (ESP) як один з інструментів євроінтеграції.
 5. Мусієнко Ю.А., старший викладач кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Директивність емоційно-прагматичного потенціалу озвучених англійських притч.
 6. Петрочук Н.О., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Rhetorical Strategies in Special Occasion Speeches. Науковий керівник –    доц. Соколець І.І.
 7. Сорочинська А.Ю., магістрант групи МЛа 60-14 ф-ту германської філології КНЛУ. English and Spanish Speech Behavior Patterns. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 8. Шарлай О.В., магістрант групи МЛа 58-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Negotiation in Crossсultural Environment. Науковий керівник –                             доц. Соколець І.І.
 9. Коломієць В.О., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ, Погребна М.В., студент групи МПл 65-14 ф-ту перекладачів КНЛУ, Павлущенко Т. Р., студент групи МПл 65-14 ф-ту перекладачів КНЛУ,            Туз В.А., студент групи МПл 65-14 ф-ту перекладачів КНЛУ.  Створення глосарія з комп’ютерної лінгвістики на основі корпусу анотацій наукових статей.
 10. Коломієць В.О., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ, Данієлян А. Г., студент гр. Пл 29-12 ф-ту перекладачів КНЛУ.               Розробка комп’ютерної програми для навчання студентів видо-часових форм англійського дієслова.
 11. Андреєва О.О., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Recent Developments in Standard British English P Науковий керівник –            доц. Соколець І.І.
 12. Богачева М.В., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Received PronunciationThe Past and Present. Науковий керівник –                  доц. Соколець І.І.
 13. Віннічук І.В., студент групи МЛугр 03-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Характеристика сучасної системи голосних угорської мови. Науковий керівник – ст. викл. Берта Е.Т.
 14. Гаврилова А.М., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Informative and Persuasive Speeches. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 15. Гасюк О.В., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Linguistic and Sociocultural Peculiarities of Business Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 16. Дутка Д.І., студент групи Пл 22-11 ф-ту перекладачів КНЛУ,                             Синящик А.В., студент групи Пл 22-11 ф-ту перекладачів,                            Ходус М.М.,    студент групи Пл 22-11 ф-ту перекладачів КНЛУ. Синтаксичні особливості анотацій наукових статей з комп’ютерної лінгвістики (корпусне дослідження). Науковий керівник – доц. Коломієць В.О.
 17. Дячкова А.С., студент групи МЛугр 03-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Стилістична характеристика угорського речення на основі роману Сабо Магди “Пілат”. Науковий керівник – ст. викл. Берта Е.Т.
 18. Ломачинська І.О., студент групи МЛа 08-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Gender Aspect of Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 19. Маківська В.В., студент групи МЛа 08-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Standardised Accents of English Pronunciation. Науковий керівник –                  доц. Соколець І.І.
 20. Макуха О.В., студент групи МЛа 06-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Presentation as a Form of Oral Business Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 21. Овсієнко В.В., студент групи МЛа 66-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Просодичні засоби вираження іміджу політика. Науковий керівник –                доц. Алексієвець О.М.
 22. Пастухова Л.А., студент групи МЛа 16-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Linguistic and Sociocultural Features of Greetings in English and German. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 23. Петренко А.М., студент групи МЛа 15-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Body Language in Negotiation. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 24. Погребна М. В., студент групи МПл 65-14 ф-ту перекладачів КНЛУ. Інструменти напівавтоматичної розмітки для навчального корпусу текстів UCLE. Науковий керівник – доц. Коломієць В. О.
 25. Подручна О.С., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Rhetorical Elements in Political Speech. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 26. Прудка О.В., студент групи МЛа 64-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Просодичні засоби переконування в англомовному політичному дискурсі. Науковий керівник – доц. Алексієвець О.М.
 27. Пустовійт А.Р., студент групи МЛугр 03-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Дослідження вживання мовних засобів форм вибачення в угорській мові. Науковий керівник – ст. викл. Берта Е.Т.
 28. Речич К. С., студент групи Пл 22-11 ф-ту перекладачів КНЛУ. Синтаксичний лад письмових творів учасників ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови (корпусне дослідження). Науковий керівник – доц. Коломієць В. О.
 29. Стріхар В.А., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Realization of Politeness Principle in Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 30. Сморжанюк М.Д., студент групи МЛа 08-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Telephone Business Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 31. Соловйова Т.В., студент групи МЛа 08-11 ф-ту германської філології КНЛУ. The Art of Public Speaking. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 32. Харькова І.Ю., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Speech Etiquette in Great Britain and Ukraine. Науковий керівник –                       доц. Соколець І.І.
 33. Хомцій О.С., студент групи МЛа 08-11 ф-ту германської філології КНЛУ. English and French Speech Etiquette Patterns. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 34. Чебаненко С.Ю., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Linguistic and Sociocultural Aspects of Slang in the English Language. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 35. Чечур Л.В., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Territorial Variants of English Pronunciation. Науковий керівник –                         доц. Соколець І.І.
 36. Шамрай І.М., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Verbal and Nonverbal Means of Crossсultural Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.

2 квітня 2015, 14:00, ауд. 401    Секція: Актуальні проблеми теорії дискурсу.

Керівники:     доц. Студенець Г.І.  доц. Березенко В.М.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Радзієвська Т.В., професор кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Реалізація категорії контакту в епістолярії (на прикладі Nabokov – Wilson letters).
 2. Березенко В.М., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ.  Верифікація повідомлення в сучасних англомовному і україномовному дискурсах.
 3. Дячук О.В., здобувач кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Емотивний простір соціальної реклами.
 4. Рощупкін О.Ю., магістр групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. The Functionality of the Preposition ‘of’ in the OE and the ME Periods: A Cognitive Perspective. Науковий керівник – доц. Студенець Г.І.

2 квітня 2015, 14:00, ауд. 245 (корп. №1) Секція: Сучасні прагмалінгвістичні студії: вербальний та невербальний компоненти.

Керівники: проф. Волкова Л.М., доц. Пініч І.П.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Волкова Л.М., професор кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Strategic functions of actually and in fact in conversational discourse.
 2. Пініч І.П., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Ідеалізм дискурсотворчих практик Вікторіанської доби (на матеріалі політичних романів Б.Дізраелі.
 3. Казак С.П., аспірантка ІІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Екстралінгвістичні фактори впливу на соматикон емоційного реагування персонажа. Науковий керівник – проф. Сєрякова І.І.
 4. Кириченко Т.С., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Кооперативні перебивання у мовленні. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 5. Юровських К.А., аспірантка І року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ.  Роль контексту у виникненні комунікативної ситуації “непорозуміння”. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 6. Стрельченко Н.С., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Когнітивні аспекти вивчення питань-перепитів. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 7. Гринчук О.О., магістрант групи МЛа 56-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Manipulative Strategies and Tactics in Modern English Multimedia Discourse. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 8. Грозова Л.В., магістрант групи МЛа 56-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Means of Realization of the Author’s Intention in the Novel by S.M.Kidd “The Secret Life of Bees”. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 9. Розе М.В., магістрант групи МЛа 58-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Indirect Speech Acts as Means of Felicitous Communication (a Study of the Novels by J.Austin). Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 10. Кужель І.І., магістрант групи МЛа 60-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Discourse Markers in Modern English Conversational Discourse: Pragmatics and Functioning. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 11. Яциків О.Я., магістрант групи МЛа 59-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Indirect Communicative Strategies and Tactics in Modern English Conversational Discourse. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 12. Верещинська Х.А., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Дискурсивні вияви емоції любові в художніх прозових творах кінця ХХ-го – початку ХХІ-го ст. Науковий керівник – доц. Пініч І.П.
 13. Кулініченко Н.В., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Прагматичне навантаження вигуків в сучасному англомовному художньому дискурсі. Науковий керівник – доц. Пініч І.П.
 14. Красовська О.В., магістрант групи МЛа 59-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Pragmatics of positive appeal in the advertising discourse. Науковий керівник – проф. Сєрякова І.І.
 15. Мойсеєнко К.В., магістрант групи МЛа 56-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Стратегії емоційної комунікативної взаємодії у сучасному англомовному медичному дискурсі (на матеріалі скриптів до телевізійного серіалу «Доктор Хаус»). Науковий керівник – доц. Пініч І.П.
 16. Ковчан М.Ю., студент групи МЛа 12-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Інфінітив у мові та мовленні. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 17. Ломай М.О., студент групи МЛа 09-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Прагматика модальних дієслів (на матеріалі політичних промов). Науковий кервіник – проф. Волкова Л.М.
 18. Нирко К.В., студент групи МЛа 14-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Pragmatic meaning and functional distribution of modal words in Modern English fiction. Науковий керівник – доц. Пініч І.П.

 2 квітня 2015, 14:00, ауд. 230 Секція: Проблеми взаємодії мови і культури в добу глобалізації.

Керівники: проф. Дворжецька М.П., доц. Шнуровська Л.В.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Дворжецька М.П., професор кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Socio-cultural Variation of the English Language in the Global Civiliazation.
 2. Град Н.Я., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Креолізований текст як об’єкт комунікації. Науковий керівник – проф. Валігура О.Р.
 3. Насікан З.С., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Емоційна функція інтонації в контексті сучасних лінгвістичних дискусій. Науковий керівник – проф. Валігура О.Р.
 4. Сташко Г.І., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Вертикальний контекст як складова лінгвістичного аналізу усного поетичного тексту. Науковий керівник –                                проф. Панасенко Н.І.
 5. Задорожна К.О., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Phono-grammatical Features of Gender Advertisements (a Study of English Texts). Науковий керівник – доц. Шнуровська Л.В.
 6. Каніковська Т.Ю., магістрант групи МЛа 61-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Verbal and Non-verbal Means of Fashion Brand Commercials (a Study of English Texts). Науковий керівник – доц. Шнуровська Л.В.
 7. Алімова А.Ю., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Linguistic and extralinguistic means of expressing jealousy in modern English novels (a study of the novels by D.Steel). Науковий керівник –                                проф. Панасенко Н.І.
 8. Смоляр К.О., магістрант групи МЛа 60-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Stylistic peculiarities of a British folk tale. Науковий керівник –                                проф. Панасенко Н.І.
 9. Рабарська А.В., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Idioms in advertisements and their headlines. Науковий керівник –                        проф. Панасенко Н.І.
 10. Чужкова Ю.І., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Linguocognitive features of English cosmetics advertisements.                      Науковий керівник – проф. Панасенко Н.І.

 2 квітня 2015, 14:00, ауд. 217 Секція: Германістика в Україні та в світі.

Керівники: проф. Іваненко С.М., доц. Бондаренко Е.С., доц. Рудківський О.П.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Стеріополо О.І., професор кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Лінійна і нелінійна фонологія: структури та процеси.
 2. Іваненко С.М., професор кафедри іноземних мов Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М. Драгоманова. Rezeption der Kategorialgrammatik.
 3. Мізін К.І., професор кафедри перекладу Кременчуцького нац. ун-ту ім. М.Остроградського. Spezifische Zűge der Objektivierung des Konzepts GEIZ im Deutschen: kontrastiv-linguokulturologische Analyse.
 4. Бойко Т.В., старший викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ. Емергентність як семантичний і прагматичний феномен.
 5. Вольфовська О.О., старший викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ. Просодичні засоби впливу у мовленні політиків.
 6. Зінченко О.А., старший викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ. Гендерний аспект темпоральної організації німецького сучасного мовлення.
 7. Гутник В.М., старший викладач кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики КНЛУ. Комунікативний вступний корективний курс: типи і види вправ.
 8. Гвоздяк О.М., доцент кафедри німецької філології ДВНЗ «Ужгородський національних університет». Німецькомовні лексичні запозичення в говірках Закарпаття.
 9. Гребінник Л.В., доцент кафедри германських і романських мов КНЛУ. Динаміка трансформації мовного образу під впливом екстралінгвальних чинників.
 10. Дубровська І.Б., доцент кафедри германських і романських мов КНЛУ. Евфімізми як засіб мовної номінації (на прикладі евфімізмів біблійно-християнського походження).
 11. Капуш А.В., доцент кафедри німецької мови Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
  Фонетична компонента іншомовної компетенції студентів-економістів.
 12. Ларькова Л.Х., доцент кафедри германських і романських мов КНЛУ. Комунікативно-функціональні категорії модальності двох споріднених (німецької і англійської ) мов.
 13. Кузьменко Т.М., викладач кафедри німецької філології КНЛУ. Специфіка сприйняття редукованих наголошених голосних у спонтанному німецькому мовленні.
 14. Падалка О.В., викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ.              Роль пауз в актуальному членуванні політичного мовлення.
 15. Володіна Т.С., докторант кафедри німецької філології, перекладу та прикладної лінгвістики КНЛУ. Методика відбору лінгвістичних термінів у процесі навчання перекладу. Науковий керівник – проф. Долгополова Л.А.
 16. Рудківський О.П., докторант кафедри німецької філології КНЛУ. Реалізація зімкнених приголосних фонем германських і слов’янських мов.                Науковий керівник – проф. Тєрєхова С.І.
 17. Гамалія В.В., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Особливості структури німецькомовного озвученого рекламного повідомлення. Науковий керівник – проф. Стеріополо О.І.
 18. Декало В.О., аспірант ІІІ року навчання кафедри німецької філології. Темпоральна реалізація дієслова DROHEN”. Науковий керівник –                    проф. Долгополова Л.А.
 19. Шваб Л.М., аспірантка ІIІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Взаємодія сегментних та супрасегментних одиниць в озвучених коротких прозових текстах. Науковий керівник –                             проф. Стеріополо О.І.