Інформація про конференції

15.03.16 - Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Факультет лінгвістики

III Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»

17.03.16 – КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Х Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання»