Пініч Ірина Петрівна

пинич

Посада: доцент

Контактна інформація: 

тел. 0679881775

e-mail ipinich@hotmail.com

Детальніша інформація

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

 

Курси, які читаються:

«Практична граматика англійської мови» (1 та 2-ий курси).

«Теоретична граматика англійської мови» (4 курс).

«Теоретична граматика англійської мови» (4 курс, ВЗН).

Курси за вибором:

«Емоційна комунікація в сучасному англомовному дискурсі»

(5 курс)

Вибрані публікації за останні 5 років:

  1. Пініч І.П. Homo Sentiens чи Homo Sapiens:  релевантність емоційного інтелекту у комунікації /  Перші Почепцовські читання : Мат-ли Міжнародної наукової конф-ії, 25-27 вересня 2013 року. -К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 77-79
  2. Пініч І.П. Емоційна самосвідомість у прагматиконі англомовної особистості. / «Україна і світ: діалог мов та культур» : мат. міжнар. наук. практ. конф., 19-21 березня 2014 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. С. 337-339 (тези).
  3. Емоційний репертуар як конструкт вираження соціальної ідеології (дослідження історико-культурної маніфестації емоцій у художній літературі Вікторіанської доби) /Наукові записки. Серія філологічна. – Вип. 51. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 77-79. (тези).
  4. Пініч І.П. The Firm The Street Lawyer Improving Reading Skills (With legal thesaurus and extra exercises on legal terminology) посібник з Грифом МОН України Навчально-методичний посібник з домашнього читання для студентів вищих навчальних закладів К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. 149 с. (посібник)
  5. Пініч І.П. Symbolic domain of ritual as the basis for the socially recognised emotional behavior / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур»: мат. міжнар. наук. практ. конф., 30 березня– 1 квітня 2016 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. С. 514-515 (тези).