Родюк Максим Вікторович

Родюк-М.В.

Посада: старший викладач

Контактна інформація: 

e-mail: maximrdk@gmail.com

Вибрані публікації:

1. Дієприкметинк в германських мовах (на матеріалі англійської, німецької та нідерландської мов / М. В. Родюк // Вісник луганського національного університету ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2013. – с. 226-231.

2. Функціонування дієприкметників теперішнього і минулого часу в сучасній нідерландській мові / М. В. Родюк // Наукові записки – Випуск 39. – Острог, 2013. –    с. 94-98.

3. Проблема частиномовного визначення дієприкметника у слов’янському і германському мовознавстві / М. В. Родюк // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія № 9 «Сучасні тенденції розвитку мов». – Київ, 2013.

4. Іменні групи із дієприкметником у нідерландській мові (референція, лексичне значення, синтаксис) / м. В. Родюк // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н Каразіна, 2016.

5. Референтний статус іменних груп із дієприкметниками у сучасній нідерландській мові / М.В. Родюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.л. Іваницька]. – Вінниця: Тов. «Фірма «планер», 2016. – вип. 22.

6. Вживання дієприкметників у складі іменних груп із невизначеною референцією / М.В. Родюк // Вісник КНЛУ. Серія: «Філологія». – К., – 2016. – № 17.