Семінар 2

Семінар 2.

Періодизація історії германських мов. Давньогерманські алфавіти і писемні пам’ятки. 

  1. Давньогерманські алфавіти.
  • Рунічний алфавіт, його походження. Футарк та інші рунічні алфавіти. Рунічні написи.
  • Готський алфавіт
  • Латинський алфавіт

2. Періодизація історії германських мов. Характеристика періодів.

3. Давньогерманські мови і їх писемні пам’ятки.

  • Східногерманська підгрупа.
  • Західногерманська підгрупа: давньоанглійська, давньоверхньонімецька, давньофризька, давньосаксонська, давньонижньофранкська.
  • Північногерманська підгрупа: давньоскандинавська мова, її поділ на східну і західну підгрупи.

4. Практичне завдання:

а) прочитайте готський текст;

b) заповніть контурні карти (7-10).

ЛІТЕРАТУРА

1.Жлуктенко Ю.О., Яворська Т.А.  Вступ до германського мовознавства. –  К., 1986. Стор. 33 – 55.

2.Левицкий В.В.  Основи германістики.Вінниця, НОВА КНИГА, 2006.

3.Sabo O.A.  Introduction to Germanic Linguistics in Tables.

TABLES 24 – 40.