Семінар 3

Семінар 3.

Давньогерманська фонологія. Система приголосних звуків 

  1. Загальна характеристика системи приголосних у давньогерманській мові.
  2. Перший пересув приголосних (Закон Грімма).
  3. Закон Вернера. Ротацизм.
  4. Другий пересув приголосних (давньоверхньонімецький).
  5. Інші зміни в давньогерманській системі приголосних.
  6. Практичне завдання:

a) Аналіз готського тексту:

Вправи: 1.1.1-1.1.7 на ст. 8-9; 1.1.8, 1.1.9, 1.1.13 на ст. 9-10; 1.1.18, 1.1,20, 1.1.22 на ст. 11; 1.1.25, 1.1.27 на ст. 12;1.1.32, 1.1.33 на ст. 13; 1.3.11, 1.3.23 на ст. 18; 1.4.2, 1.4.10, 1.4.32, 1.4.43 на ст. 21-24; 1.5.1, 1.5.3, 1-5.6, 1.5.8, 1.5.9 на ст. 24-25; 1.6.1, 1.6.4 на ст. 25.8. (Левицький В. В.Введение в германскую филологию. Сборник задач / Віктор Васильович Левицький. – К. : Вища школа, 1983. – 98 с.);

б) Вивчіть парадигми особистих займенників :ic я’, isвін, вказівного займенника sa той.

ЛІТЕРАТУРА

1. Жлуктенко Ю.О., Яворська Т.А.  Вступ до германського мовознавства. – К., 1986 Стор. 58 – 76.

2. Левицкий В.В.  Основи германістики.Вінниця, НОВА КНИГА, 2006. Стор. 196– 210, 241-243.

3. Sabo O.A.  Introduction to Germanic Linguistics in Tables.

TABLES 41 – 51, Appendix, TABLES 5 – 8.