Семінар 5-6

Семінар 5.

Порівняльна характеристика граматичної системи давніх і сучасних германських мов. Частини мови.       

І. Морфологічна будова слова в давньогерманській мові.

ІІ. Іменник.

 1. Граматичні категорії іменника.
 2. Відмінювання іменників
 3. Сильний тип відмінювання;
 4. Слабкий тип відмінювання;
 5. Відмінювання кореневих основ.

III. Прикметник.

 1. Граматичні категорії прикметника;
 2. Сильна і слабка відміни прикметників;
 3. Ступені порівняння.

IV. Займенник і його граматичні категорії.

V. Числівник.

VI. Практичне завдання:

а) аналіз готського тексту;

б) вивчіть парадигми іменників: giba -o-,f., guma -n-,m.,baurgs root, f.

ЛІТЕРАТУРА

1. .Жлуктенко Ю.О., Яворська Т.А. Вступ до германського мовознавства. – К., 1986. Стор. 97 – 119.

2. Левицкий В.В. Основи германістики. Вінниця, НОВА КНИГА, 2006. Стор. 329362.

3. Sabo O.A. Introduction to Germanic Linguistics in Tables. TABLES 75 – 87.

Семінар 6. 

Порівняльні характеристики граматичної системи давніх і сучасних германських мов. Дієслово в германських мовах

І. Аблаут.

 1. Якісний і кількісний аблаут.
 2. Аблаут в індоєвропейській і давньогерманській мовах.
 3. Дієслово в давньогерманській мові та його граматичні категорії.

III. Морфологічні класи дієслів у давньогерманській мові:

 1. Сильні дієслова;
 2. Слабкі дієслова;
 3. Претерито-презентні дієслова;
 4. Неправильні дієслова.

IV.Неособові форми дієслова в давньогерманській мові.

 1. Інфінітив;
 2. Дієприкметник.
 3. V. Практичне завдання:

а) аналіз готсьго тексту;

б) Вправи :. 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4 … (Левицький В. В. Введение в германскую филологию.Сборнік задач / Віктор Васильович Левицький – К.: .. Вища школа, 1983. – 98 с);

с) Вивчіть парадигми дієслів niman&nasjan в теперішньому і минулому часі;

 1. d) Вивчіть основні форми сильних (1-7) і слабких (1-4) дієслів.