Семінар 5

SEMINAR 5 OE MORPHOLOGY. THE VERB

  Points for Discussion

 1. The categories of the verb
 2. Morphological classes of the verbs in OE (strong, weak, preterit-presents, irregular)
 3. Non-Finite forms of the Verb.
 4. The Adverb.

Revision:

 1. Morphological classes of the verb in Gothic

Practical Assignment

 1. Иванова И.П. и др. Практикум по истории английского языка. –  М.: Просвещение, 1985. 40-46; 48-52; 54. Read Texts 6, 7, 8 pp. 41, 49, 54. Do Assignments: 1, 3, 4 p. 42; 5-10 p. 43; 5-9 p. 50; 11 p. 51; 12,13,15, p.52; 1, 2 pp. 53.
 2. Студенець Г.І. Історія англійської мови. Матеріали до лекцій та дискусій. Завдання до семінарів та самостійної роботи студентів. Ч. 1. -Київ, 1999. Questions for  Self-control  to Theme 8, 9 p. 15-16.

 Recommended Literature

 1. Иванова  И.П. и др. Практикум по истории английского языка. –  М.: Просвещение, 1985. С. 40-60.
 2. Ильиш Б.А.  История английского языка (На  англ. яз). – Л.: Просвещение, 1973. С. 87- 112.
 3. Расторгуева Т.А. История английского языка (На англ. яз). – М.: Высш.шк., 1983. С.  108-124.
 4. Студенець Г.I.   Iсторiя англiйської мови в таблицях. – К.:  КДЛУ, C. 25, 51-54.