Спецкурси та курси за вибором

                           Список спецкурсів та курсів за вибором по кафедрі                                                           германської і фіно-угорської філології 

Магістратура

  1. Спецкурс з профілю магістерської роботи “Дискурсивні особливості службових одиниць сучасної англійської мови” (проф. Волкова Л. М.).
  2. Спецкурс з профілю магістерської роботи “Емоційна комунікація у політкультурних дискурсивних практиках” (доц. Пініч І.П.)